ชื่อผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกับผู้อื่น จะต้องมีความยาวระหว่าง% 2 และ 16 ตัวอักษร ผู้ใช้อื่นๆ สามารถพูดถึงคุณโดย @ชื่อผู้ใช้
ความยาวรหัสผ่านของคุณต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร